Kursused

Turvaliselt teele koos Kalle Autokooliga

Kalle Autokoolis on võimalus osaleda paljudel kursustel: B-kategooria, B-kat. lõppastme, BE-kategooria, A-, A1-, A2- ja AM-kategooria, C-kategooria ja esmaabi.

B-kategooria

Auto registrimassiga kuni 3500 kg: vanus vähemalt 17,5a.
Piiratud juhtimisõigusega võib B-kategooriat tulla õppima isik, kes on 15,5 kuni 17 aastat vana.

B-kategooria teooriaosa läbimiseks pakume kahte erinevat võimalust:

 • Klassiõpe Õpetaja selgitab liikluseeskirju ja muud liikluseks vajalikku. Loengud toimuvad meie õppeklassis Uus t. 4 tavaliselt reede õhtul kell 16:00-19:00
 • E-õpe võimaldab teoreetiliste teadmiste omandamist sulle sobival ajal ja kohas. Koolituse läbimiseks peab Sul olema interneti ühenduse kasutamise võimalus ja piisavalt aega ning tahtmist. Õpinguid võid alustada sulle sobival ajal.

B-kategooria kursuse tasu on 450€, mille sisse on arvestatud teooria + õppesõit 21 tundi.

Lisaks eelnevale tuleb läbida:

 • Pimeda aja koolitus
 • Juhi algastme libedasõidu riskivältimise koolitus
 • Esmaabikoolitus 16 tundi

Õppesõidud toimuvad individuaalse sõidugraafiku alusel, mis lepitakse kokku õpilase ja õppesõiduõpetaja vahel. Õppesõit toimub manuaalkäigukastiga õppeautodega.

B-kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

 • Pass või ID-kaart
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõend, (väljastab perearst). ESMASEL kategooria taotlemisel ei tohi tervisetõend olla vanem kui 6 kuud
 • 2 dokumendi foto
 • Alla 18 aasta vanustel lapsevanema nõusolek

Registreeru juba täna

B-kategooria lõppastme koolitus

Esmased juhiload kehtivad kaks aastat ning selle aja jooksul tuleb läbida lõppastme koolitus

Lõppastme koolitus koosneb:

 • Teooria e-õppes
 • Libedasõidu praktikum (a´ 45 min)
 • Üks tund libedasõidu riskivältimise praktilisi harjutusi libedarajal (a´ 45 min)

Vajalikud dokumendid: esmane juhiluba, autokooli tunnistus

Teooria on võimalik läbida e-õppes.
Riskivältimise koolituse praktikum ja sõit toimub Pärnus.
Ökonoomsussõidu sõidame ära Kärdlas.
Soovijatel on võimalik  osaleda B-kategooria lõppastme koolitusel.

BE-kategooria

Autorong, mille veduk on B-kategooria auto ja mille haagise registrimass on suurem B-kategoorias nimetatust.

BE-kategooriat võib õppima tulla isik kellel on B- kategooria juhiluba (mitte esmane)  ja kes on BE-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 20-aastane.

BE-kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

 • Juhiluba
 • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend (väljastab perearst) BE-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega.

Kursuse pikkus 2 nädalat. Sisaldab 3 teooriatundi ja 2 sõidutundi, koolieksameid ja auto kasutamist Maanteeameti eksamil (1-kordne tasu). Õppesõidud toimuvad individuaalse sõidugraafiku alusel.

Alusta sõiduõpet juba täna

Võta ühendust ja broneerime esimese sõidutunni

 • +372 507 4860
 • Kalle@kalleautokool.ee

B-kategooria lisasõidutund

Kalle Autokool pakub võimalust võtta lisasõidutunde B-kat. 20 € tund.
See on hea võimalus neile, kes lähevad Maanteeametisse sõidueksamile.
Samuti on oodatud lubadega juhid, kes tunnevad end autoroolis ebakindlalt.

A-, A1-, A2- ja AM-kategooria

AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 14-aastane.

A1-kategooria sobib, kui oled vähemalt 15 aastat ja 6 kuud vana. Peale juhiloa omandamist võid juhtida mootorratast, mille mootori töömaht ei ületa 125cm3 ning võimsus ei ületa 11kW.

A2-kategooria sobib, kui oled vähemalt 17 aastat ja 6 kuud vana. Peale juhiloa omandamist võid juhtida mootorratast, mille võimsus ei ületa 35 kW.

A-kategooria

Mootorratas, tühimassiga 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 KW ja mootori töömaht vähemalt 600 cm3. A-kategooriat võib õppida isik, kes on vähemalt 23,5 aastat vana ja omab juhiluba (B-, C- või D-kategooria).

Maanteeameti teooria-ja sõidueksamile pääseb 24 aastaselt.
Omades 2 aastat A2 kategooria staazi, on võimalik taotleda A-kategooria  juhtimis õigus enne 24 eluaastat ja vaid sõidueksamiga Maanteeametis.
Uued kursused uuel hooajal kevadel 2020.

C-kategooria

C-kategooriat (veoauto, mille täismass on üle 3500 kg) võib tulla õppima isik, kes on vähemalt 20,5 aastat vana ja omab B kategooria juhiluba vähemalt 0,5 aastat, peale esmase juhiloa vahetamist.

C-kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

 • Juhiluba
 • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend (väljastab perearst) C-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega.

Kursuse pikkus 3-4 nädalat.

Koolitus sisaldab 20 teooriatundi ja 10 sõidutundi, koolieksameid ja ühekordset auto kasutamist Maanteeameti sõidueksamil.
Koolituse teooriaosa läbitakse e-õppekeskkonnas.
Sõidutunnid lepitakse kokku individuaalselt.
Koolitusel kasutatakse õppeautot Volvo FL6

Esmaabi kursus

Juhi esmaõppe algastme koolituskursuse käigus peab õpilane läbima kohase esmaabi koolituse.

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid nii teoorias kui ka praktikas:

 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine
 • esmaabi teadvusetuse korral
 • esmaabi vigastuste korral
 • esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised);
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine.